• Materiały do drukarek 3d

    filZ roku na rok rośnie popularność technologii pozwalających na wykonywanie przestrzennych druków 3d. Ta metoda wydruku, uznawana jeszcze kilka lat temu przez ekspertów oraz analityków rynkowych jedynie za chwilową modę, zawdzięcza zainteresowanie przedstawicielu wielu branż i sektorów gospodarki możliwościami, jakie daje im wykorzystanie z codziennej działalności gospodarczej wydruku 3d. Dzięki użyciu drukarek 3d mogą oni w sposób szybszy oraz sprawniejszy przeprowadzać prace projektowe oraz prototypowe, co przyczynia się do optymalizacji kosztów produkcji oraz wpływa na jakość finalnie oferowanych na rynku wyrobów. Wraz z rozwojem rynku technologii drukowania przestrzennego, poszerza się także krąg podmiotów oferujących różnego rodzaju materiały do drukarek 3d. Chodzi tu w pierwszej kolejności o materiały eksploatacyjne (w tym zwłaszcza – filament), bez których nie jest możliwe prowadzenie procesów wydruku przestrzennego. Dotyczy to jednak także innych niż drukarki urządzeń, które pozwalają na wykorzystywanie druku 3d w poszczególnych gałęziach przemysłu.

    Główna uwaga posiadaczy oraz użytkowników drukarek 3d skupia się jednak na doborze oraz zakupie filamentu, który pozostaje niezbędny do wykonywania wydruków. W istocie bowiem pełni on funkcję podobną do tonerów i tuszy wykorzystywanych przy eksploatacji tradycyjnych drukarek laserowych i atramentowych. Filament jest bowiem surowcem, który – po obróbce przy pomocy drukarki 3d – zamienia się w przedmiot wydrukowany zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. W zależności z kolei od tego, jak wyglądać ma sam przedmiot oraz w jakim celu ma on zostać wydrukowany, producenci i dystrybutorzy materiałów do drukarek 3d oferują różne kategorie (rodzaje) filamentów, które różnią się pomiędzy sobą właściwościami chemicznymi oraz fizycznymi. Niezależnie jednak od tego, który z nich wybierzemy, w większości przypadków dostarczane będą one nam w postaci szpulek, na które nawinięty został surowiec eksploatacyjny. Inaczej jednak niż ma to miejsce w sektorze tekstylnym, jednostką miarodajną pozostaje tutaj nie długość filamentu (nici), ale jego łączna waga.

    Poszczególni producenci oraz dystrybutorzy drukarek 3d, a także różnego rodzaju inne podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną lub hurtową za pośrednictwem sieci Internet, posiadają w swojej ofercie także szereg innych materiałów do druku 3d, które okazać się mogą niezbędne lub pomocne przy wykonywaniu wydruków lub organizacji pracy nad wydrukami. Niektóre z nich cenione są i uznawane przez wielu użytkowników drukarek 3d, inne z kolei dopiero wchodzą na rynek, będąc nieznanymi szerszemu gronu odbiorców. Warto bowiem pamiętać, że rynek technologii druku 3d tak naprawdę pozostaje dopiero we wczesnym stadium rozwoju, a stosowane w nim metody wydruku wielokrotnie na przestrzeni następnych kilku lub kilkunastu lat podlegać będą zmianom i ulepszeniom. Razem z tymi zmianami, ulepszeniom i modyfikacjom podlegać będą także wykorzystywane w tym celu materiały eksploatacyjne, o czym powinniśmy pamiętać planując